För hästar med speciella behov som ska prestera på högsta nivå

En topphäst har mycket speciella krav för att orka prestera maximalt under såväl tränings- som tävlingssäsong.

Vi utgår från hästens behov av näring och magtarmfunktion i samband med hård träning och ett intensivt tävlande. Samtidigt som hästen måste trivas i sin miljö.
Vårt koncept utvecklas tack vare omfattande kunskap om högpresterande hästars behov av ett bra och balanserat foder. Vårt intima samarbete med ledande foderrådgivare och en nära dialog med våra kunder, i kombination med en väl fungerande kvalitetsstyrning, resulterar i en unik helhetssyn på utfodring av prestationshästar.