För hästar med speciella behov som ska prestera på högsta nivå

En topphäst har mycket speciella krav för att orka prestera maximalt under såväl tränings- som tävlingssäsong.

Vi utgår från hästens behov av näring och magtarmfunktion i samband med hård träning och ett intensivt tävlande. Samtidigt som hästen måste trivas i sin miljö.
Vårt koncept utvecklas tack vare omfattande kunskap om högpresterande hästars behov av ett bra och balanserat foder. Vårt intima samarbete med ledande foderrådgivare och en nära dialog med våra kunder, i kombination med en väl fungerande kvalitetsstyrning, resulterar i en unik helhetssyn på utfodring av prestationshästar.

” Känner mig trygg med HästKrafts koncept. Genom bra kommunikation och tätt samarbete vet jag att mina hästar får optimala förutsättningar för att lyckas på tävlingsbanan”

Travtränare Reijo Liljendahl

Med HästKrafts koncept behöver jag inte tänka på grovfodret. År efter år levererar de ett likvärdigt parti med samma jämna höga kvalitet och med deras leveransbevakning ser de till att det alltid finns foder påfyllt i stallet”

Travtränare Peter Untersteiner

”För mig var det en självklarhet att vända mig till HästKraft innan jag tog ut min egen tränarlicens för jag ville ha deras foder i mitt stall. Även om verksamheten växer så ser HästKraft till så jag har kvalitativt foder till alla mina hästar”

Travtränare Daniel Wäjersten