Välkommen till HästKrafts Entreprenörssida

HästKraft kontrakterar maskinentreprenörer långsiktigt för produktion av Hästkraft Grovfoder. Skörden genomförs under en intensiv period i månadsskiftet juni-juli på ca 1.000 hektar och omfattar ca 10.000 ton hösilage årligen. HästKraft Grovfoder levereras till ca 2.500 travhästar. Skördeorganisationen består av 25 maskiner och ca 45 personer.

Är du intresserad att vara med att producera grovfoder till några av världens bästa travhästar? Kontakta oss så berättar vi mer vad det innebär att vara med i ett härligt produktionsgäng.

Kontakta oss