Välkommen till HästKrafts Odlarsida

Att vara odlare av HästKraft Grovfoder ger en god lönsamhet i växtodlingen. Den totala odlingsytan omfattar idag ca 1.000 hektar och försörjer ca 2.500 travhästar med grovfoder. Som odlare etablerar du vallen med våra instruktioner. Efter av HästKraft godkänd etablering, övertar vi huvudansvaret för odlingen under vallens liggetid som uppgår till ca 4 år. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra odlare och ställer höga krav på noggrannhet av valletableringen eftersom fodret används till en del av världens bästa travhästar.

Är du intresserad att odla Grovfoder för HästKraft? Hör av dig så berättar vi mer vad det innebär. Vi söker odlare i Södermanland och norra Östergötland. Odlingsarealen bör uppgå till ca 100 hektar sammanhängande.

Kontakta oss!