Grovfodret utgör den viktiga basen

Varje kvadratmeter vi odlar på är kartlagd. Varje moment och arbetsrutin är noga dokumenterad.

Grovfodret utgör den viktiga basen. Från denna byggs den övriga foderstaten upp. Vi säkerställer att TS-halt, energi och smältbart råprotein stämmer överens med våra kunders skiftande krav och behov.

Vi kan garantera hög och stabil kvalitet genom täta provtagningar i en kvalitetssäkrad produktionsprocess. Många av våra kunder har varit med på resan länge. Vi har tillsammans sett till att konceptet fungerar och hur våra kunders affärer blir allt mer lönsamma.

De flesta av travtränarna på topplistan, 60% på topp-20*, köper sitt grovfoder från oss.
(*STC 2018-12-31)